Entrevista a Pedro Memelsdorff en CatalunyaRadio. «Companys de viatge 85: Les flautes de bec de Pedro Memelsdorff». read more


Sobre la copia de Fernando: La flauta Alto en Sol SAM 135 está inspirada en la flauta de consort del museo de Viena (SAM 135/C146/8522) que lleva la marca de los B... read more